„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Malý krok pro posluchače, obrovský skok pro rozhlas

Hned v titulku jsem si dovolil parafrázovat legendární větu Neila Armstronga, kterou pronesl, když jako první člověk v historii vstoupil 20. července 1969 na Měsíc. Pro Český rozhlas takový historický okamžik nastal, když spustil 1. června 2017 řádné digitální vysílání v DAB+. Díky tomu nyní posluchačům v Praze a okolí nabízíme v digitální kvalitě všechny celoplošné, příslušné regionální i digitální stanice.

Řádné vysílání navázalo na vysílání experimentální, které Český rozhlas zahájil v srpnu 2015. Posluchačům chceme nabízet co nejpestřejší služby. Právě široká nabídka programu je totiž samotnou podstatou a největším přínosem rozhlasové digitalizace. Byl bych velmi rád, pokud by bylo možné do konce letošního roku spustit vysílání v DAB+ i Brně, Ostravě a Plzni. Technologie DAB+ je společně a analogem, vysokorychlostním internetem, mobilními aplikacemi či hybridními rádii důležitou a perspektivní vysílací platformou.

Rozhlasová digitalizace je na rozdíl od té televizní „nevynucenou“, a proto jer cesta k ní trnitá a daleko složitější. Rozhlas se nicméně cítí být jejím přirozeným lídrem a jde mu o to, aby posluchačům nabízel co nejpestřejší programovou nabídku. A co DAB+ nabízí posluchačům? Je to kvalitnější zvuk, srovnatelný s poslechem HiFi sestav, jednoduchost ovládání, možnost doprovodných informací a aplikací či rozšíření programové a žánrové nabídky. Obecně pak digitalizace znamená nižší vysílací náklady, efektivnější využití rádiového spektra a v neposlední řadě efektivnější využití pro systémy krizového řízení - bez rizika nedostupnosti v případě přetíženosti internetu nebo útoku na síťové prvky internetu.

Řádné vysílání v DAB+ mohl Český rozhlas spustit díky usnesení vlády ze srpna loňského roku. Doufejme, že v nadcházejícím volebním období bude možné posunout digitální rozhlasové vysílání ještě dál a že konečně vznikne legislativní rámec, který jasně vymezí milníky a úkoly v této oblasti.