„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Projev k 55. výročí sovětské intervence do Československa v roce 1968

Vážení hosté, dámy a pánové! Jako každý rok i letos si připomínáme výročí – letos již 55. – sovětského vpádu do naší země, tehdejšího Československa. Za uplynulá léta jsme si jasně uvědomili, že význam této události dalece přesahuje osudy jen jedné generace a že hraje kruciální roli pro utváření naší národní povahy.

Více