„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Projev k 79. výročí Pražského povstání před budovou Českého rozhlasu

Vážení hosté, dámy a pánové! Květnové povstání pražského lidu, jak dobře víme, začalo historickým vysíláním českého rozhlasu: „Voláme všechny Čechy!“ My, rozhlasáci, jsme dodnes hrdí na to, že právě našim předchůdcům připadla tato osudová role – vyzvat spoluobčany k ozbrojenému boji za vlastní svobodu, za obnovení státnosti, na kterou jsme vždy byli náležitě hrdí.

Více

Projev k 55. výročí sovětské intervence do Československa v roce 1968

Vážení hosté, dámy a pánové! Jako každý rok i letos si připomínáme výročí – letos již 55. – sovětského vpádu do naší země, tehdejšího Československa. Za uplynulá léta jsme si jasně uvědomili, že význam této události dalece přesahuje osudy jen jedné generace a že hraje kruciální roli pro utváření naší národní povahy.

Více