„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Reakce na otevřený dopis vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře

Vážený pane kancléři, reaguji tímto na Váš otevřený dopis a stížnost ze dne 9. 5. 2022, která se týká obsahu tří novinářských článků zveřejněných na zpravodajském webu iROZHLAS.cz pod titulky: „Skartaci tajných dokumentů na Hradě nařídil sám Mynář. Zahájena byla ještě ten den, kdy vydal pokyn; Hrad je v podezření, že zničil dalších 32 tajných zpráv. Například o aktivitách Ruska na Ukrajině; Mynář odletěl bez vědomí premiéra a ministra zahraničí do Kataru.‚ Skandální,‘ říká senátor Fischer“.

Více

Reakce Českého rozhlasu na článek serveru SeznamZprávy.cz

Český rozhlas se důrazně ohrazuje proti článku zveřejněnému dne 20. 5. 2022 na serveru SeznamZprávy.cz pod titulkem „Český rozhlas tajil, že mu uvízly desítky milionů v padlé „ruské“ bance“. Článek spojuje manipulativním způsobem vzájemně nesouvisející informace, vyvolává záměrně dojem netransparentního jednání, a v důsledku toho poškozuje dobré jméno Českého rozhlasu a jeho generálního ředitele.

Více

Projev k 77. výročí Pražského povstání

Rok co rok se setkáváme na tomto místě, před budovou Českého rozhlasu, abychom uctili památku padlých bojovníků květnového Pražského povstání. Letos je tomu 77 let, co obyvatelé Prahy a po nich i ostatní Češi povstali proti nacistické okupaci naší vlasti. Nejednou jsme za tu dlouhou dobu slyšeli hlasy „dobromyslů“ nabádající nás k opuštění této tradice: Cožpak to nestačilo? Jak dlouho ještě hodláte připomínat tyto sice hrdinské a historické, ale přece jenom poněkud odtažité události? Copak v současném světě nejsou problémy a hrozby aktuálnější než oběti, které přinesli naši otcové a dědové za svou vlast a za naši společnou svobodu? Dnes s větší jistotou, než kdykoli předtím odpovídáme – ne, nejsou! Za rok nebo za deset let uvidíme, zda tyto dnešní palčivé problémy a mimořádné hrozby nevyčpí, neukážou se jako domnělá a pomíjivá nebezpečenství, jako pouhé přeludy na pozadí událostí, jejichž důležitost naopak má tendenci vzrůstat.

Více