„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Reakce Českého rozhlasu na článek serveru SeznamZprávy.cz

Český rozhlas se důrazně ohrazuje proti článku zveřejněnému dne 20. 5. 2022 na serveru SeznamZprávy.cz pod titulkem „Český rozhlas tajil, že mu uvízly desítky milionů v padlé „ruské“ bance“. Článek spojuje manipulativním způsobem vzájemně nesouvisející informace, vyvolává záměrně dojem netransparentního jednání, a v důsledku toho poškozuje dobré jméno Českého rozhlasu a jeho generálního ředitele.

Více

Projev k 77. výročí Pražského povstání

Rok co rok se setkáváme na tomto místě, před budovou Českého rozhlasu, abychom uctili památku padlých bojovníků květnového Pražského povstání. Letos je tomu 77 let, co obyvatelé Prahy a po nich i ostatní Češi povstali proti nacistické okupaci naší vlasti. Nejednou jsme za tu dlouhou dobu slyšeli hlasy „dobromyslů“ nabádající nás k opuštění této tradice: Cožpak to nestačilo? Jak dlouho ještě hodláte připomínat tyto sice hrdinské a historické, ale přece jenom poněkud odtažité události? Copak v současném světě nejsou problémy a hrozby aktuálnější než oběti, které přinesli naši otcové a dědové za svou vlast a za naši společnou svobodu? Dnes s větší jistotou, než kdykoli předtím odpovídáme – ne, nejsou! Za rok nebo za deset let uvidíme, zda tyto dnešní palčivé problémy a mimořádné hrozby nevyčpí, neukážou se jako domnělá a pomíjivá nebezpečenství, jako pouhé přeludy na pozadí událostí, jejichž důležitost naopak má tendenci vzrůstat.

Více

Český rozhlas podpořil výzvu na pozastavení členství EBU prokremelským médiím

Jménem Českého rozhlasu jsem dnes zaslal prezidentce Evropské vysílací unie Deplhine Ernotte Cunci a členům Výkonného výboru EBU dopis, ve kterém se ČRo připojuje k požadavku svých kolegů veřejnoprávní vysílací společnosti Ukrajiny (UA:PBC) na pozastavení členství EBU ruským médiím, která zkresleně informují o zbabělém a bezprecedentním útoku Ruské federace na Ukrajinu.

Více