„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Kde domov můj 2.0. Chceme novou verzi hymny?

Ambice nastudovat nově českou státní hymnu jde za hranice hudby a skladatelského kumštu. Je to ambice, která je nejen kulturním, ale i politickým a celospolečenským tématem. Odvahu k tomu, představit Kde domov můj ve verzi 2.0 měl Český olympijský výbor. Prostor pro diskusi tohoto tématu poskytl a poskytne stanice Český rozhlas Vltava.

Více

Reakce na usnesení Akademického senátu FSV UK

Musím odmítnout slova AS FSV UK o „účelovém využití“ analýzy vypracované Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK k mediálnímu pokrytí kauzy hospodaření koncernem Agrofert na pozemcích s nejasným vlastníkem.

Více