„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Kondolence k úmrtí Vlasty Chramostové

V neděli 6. října zemřela divadelní a filmová herečka Vlasta Chramostová. Zde je kondolence, kterou jsem zaslal řediteli Národního divadla Janu Burianovi.

Vážený pane řediteli, 

dovolte mi, abych Vám jménem Českého rozhlasu i jménem svým vyjádřil hlubokou soustrast s úmrtím Vlasty Chramostové. 

Odešla vynikající herečka, první dáma české divadelní, filmové, televizní i rozhlasové scény, první dáma českého disentu. Byla to statečná žena, pro kterou byly zájmy svobodného českého národa vždy přednější než osobní prospěch. V nejhorších časech dokázala pomáhat svým přátelům i kolegům, posílala balíčky do vězení, podporovala je psychicky. V době, kdy jí bylo zakázáno oficiálně vystupovat a hrát, odvážně pořádala pro přátele a známé domácí představení, ve kterých je seznamovala se světovou divadelní tvorbou.

Její chvíle znovu přišla po sametové revoluci. V roce 1990 byla jmenována čestnou členkou Národního divadla a brzy na to se aktivně vrátila na jeho jeviště. Její mistrovské ztvárnění rolí výrazných žen bylo mnohokrát oceněno různými cenami. Všichni si ji budeme pamatovat jako představitelku Babičky Boženy Němcové, Kněžnu Anežku z Falkenštejna a zejména z její velké filmové role – Lakmé ze Spalovače mrtvol.

Je mi nesmírně líto, že již žádnou novou postavu nevytvoří, že veškeré pocty ji čekají již jen in memoriam. Jsem rád, že rozhlasové archivy uchovají její hlas navždy. Nikdy na ni nezapomeneme. 

S upřímnou lítostí 

René Zavoral