„Život má ten smysl, který mu dáme.“

NA TVÉ ZDRAVÍ, MILÝ ČESKÝ ROZHLASE!

Mám tu čest oslavit dnes společně s kolegy a kolegyněmi - prostě s rozhlasáky - 95. narozeniny Českého rozhlasu. Od onoho památného dne, kdy se v éteru rozeznělo naše vysílání, jsme ušli obrovský kus cesty. Z průkopnického počinu, kterým začal Český rozhlas psát svou historii v pražských Kbelích, jsme se propracovali k instituci celonárodního významu, stali se jedním z největších mediálních domů v naší republice a respektovaným veřejnoprávním vysílatelem v celoevropském měřítku.

Více

Kde domov můj 2.0. Chceme novou verzi hymny?

Ambice nastudovat nově českou státní hymnu jde za hranice hudby a skladatelského kumštu. Je to ambice, která je nejen kulturním, ale i politickým a celospolečenským tématem. Odvahu k tomu, představit Kde domov můj ve verzi 2.0 měl Český olympijský výbor. Prostor pro diskusi tohoto tématu poskytl a poskytne stanice Český rozhlas Vltava.

Více