„Život má ten smysl, který mu dáme.“

EBU chce být dravější, posílí komerční aktivity

Evropská vysílací unie (EBU) stanula na uplynulém valném shromáždění v Dublinu před zásadní otázkou: Bude dál sázet na jistotu a konzervativnost, nebo se stane větším dravcem v evropském mediálním světě? I za podpory Českého rozhlasu zvolila možnost druhou, která je podle mého názoru správná.

Projekt Athena znamená oddělení komerčních aktivit EBU od služeb členským organizacím do samostatné dceřiné společnosti kontrolované výkonným výborem EBU. Cílem této zásadní změny ve fungování Evropské vysílací unie je potřeba být mnohem flexibilnější a dynamičtější při realizaci komerčních aktivit na stále dravějším evropském i světovém mediálním trhu. 

Český rozhlas svými hlasy tuto iniciativu podpořil a při závěrečném hlasování zvedl pro implementaci projektu ruku. Evropská veřejnoprávní média musí být konkurenceschopná a aktivní. Nesmí se nechat volně unášet a ve finále pak zcela strhnout aktivitami komerčních mediálních i nemediálních hráčů.