„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Právo na nestrannost má každý

Médium veřejné služby by mělo každému měřit stejným metrem. Český rozhlas tak činil v minulosti a v zájmu nás všech je, aby tak činil i do budoucna. Ne každému se líbí, že jsem veřejně kritizoval na zasedání Rady ČRo práci redaktora Janka Kroupy a dalších, kteří se podíleli na kauze údajně neoprávněného hospodaření Agrofertu na pozemcích bez jasného majitele. Udělal jsem to po pečlivém zvážení, protože chci, aby Český rozhlas byl i nadále médiem nezávislým a nestranným.

V čem u článku: „Agrofert neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy. Nemají majitele, přesto na ně holding pobírá dotace“, který zveřejnil server iRozhlas.cz, vidím potíž? Redaktor Janek Kroupa upozornil na závažný obecný problém a v tomto duchu se mu měl také důkladně věnovat. Pokud by titulek například zněl: „V České republice pobírají desítky firem neoprávněně dotace EU na zemědělskou půdu, je mezi nimi i Babišův Agrofert“, nebylo by mu co vytknout.

Problematika měla být popsána ze všech stran, osloveni měli být ihned a s důkladnou přípravou odborníci a všechny dotčené orgány – od velkých zemědělských firem (včetně Agrofertu samozřejmě), až po Ministerstvo zemědělství, Agrární komoru, Brusel a další. Pokud je chyba v systému a týká se širokého počtu subjektů, není možné problém vztáhnout pouze na jednu společnost, byť je to společnost Andreje Babiše, veřejně činného člověka, o jehož konání má z tohoto důvodu právo veřejnost cokoliv vědět.

Povinností média veřejné služby je přinášet pestrost názorů a jejich pluralitu, dívat se na problém ze všech stran. Upozornit na závažnou chybu v legislativě a obecný celospolečenský jev (ať už negativní či pozitivní) je zodpovědné a správné, avšak možná někdy méně zpravodajsky atraktivní. Čtenáře snáze zaujmeme tím, že celou složitou kauzu budeme personifikovat Agrofertem a Andrejem Babišem jako všeobecně známou osobností. Ptám se ale: Který z těchto postupů je správnější? Kterou cestou by měl Český rozhlas jít? Jsem přesvědčen, že tou, která je sice méně zpravodajsky „senzační“, ale za to společensky odpovědná.

Věřím, že v dnešní době stále mám právo na to, mít svůj odborný názor, přestože si to některé zpravodajské servery, které se domnívají, že mají patent na pravdu, nemyslí – naposledy Forum24.cz v čele s panem Šafrem. Jejich pojetí demokracie končí tam, kam sahají jejich vlastní názory a touha „dát Babišovi za uši“. Český rozhlas tady ale není od toho, aby někomu zatápěl a jiného adoroval. Jsme médium veřejné služby, které musí být nestranné a vyvážené, obzvláště v oblasti zpravodajství. Nikdy jsem také neváhal postavit se za každého zaměstnance, který dodržoval Zákon o ČRo, Kodex ČRo a další související normy, včetně vysokých standardů veřejnoprávní žurnalistiky.

Jelikož nikdo nemá „patent na pravdu“, nemám ho ani já, kolegy ze zpravodajství ani redaktora Janka Kroupu jsem nijak „nezatratil“. Vyjádřil jsem jen pochybnost nad správností jejich počínání. Ke zmíněné kauze proto chci mít důkladnou odbornou a nezávislou analýzu kvantitativní a kvalitativní, budu žádat o stanovisko Etickou komisi. Je to postup zcela legitimní a stejně bych postupoval, pokud by se článek týkal kohokoli jiného – politika či nepolitika. Právo na rovný a nestranný přístup má totiž v naší demokratické zemi opravdu každý.