„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Reakce na usnesení Akademického senátu FSV UK

Musím odmítnout slova AS FSV UK o „účelovém využití“ analýzy vypracované Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK k mediálnímu pokrytí kauzy hospodaření koncernem Agrofert na pozemcích s nejasným vlastníkem.

Na Radě ČRo 31. 1. 2018 jsem prezentoval své vlastní stanovisko, které se opíralo nejen o zjištění prezentovaná v analýze FSV UK, ale i o další konzultace a názory mediálních odborníků a právních expertů.

Analýza FSV UK, stejně jako ostatní materiály, které se týkají tohoto tématu, jsou veřejně k dispozici na webu Rady ČRo a každý se s nimi může seznámit.