„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Kde domov můj 2.0. Chceme novou verzi hymny?

Ambice nastudovat nově českou státní hymnu jde za hranice hudby a skladatelského kumštu. Je to ambice, která je nejen kulturním, ale i politickým a celospolečenským tématem. Odvahu k tomu, představit Kde domov můj ve verzi 2.0 měl Český olympijský výbor. Prostor pro diskusi tohoto tématu poskytl a poskytne stanice Český rozhlas Vltava.

Jsem zvědavý, jak tato debata dopadne. Když se s přáteli díváme na hokejové či fotbalové zápasy, často slýchávám dva názory. Tím prvním a častějším je, že naše hymna je krásná, dojemná a málokterý národ má státní hymnu, která by se té naší vyrovnala. Čas od času si vyslechnu ale i opačné stanovisko v tom smyslu, že Kde domov můj je takové moc unylé a nevýrazné a ať se podíváme na bojovnou francouzskou Marseillaisu nebo vznosnou imperiální hymnu Spojeného království God Save the Queen.

Myslím si, že český národ je ve své podstatě velmi konzervativní. O to víc mě bude zajímat reakce veřejnosti odborné i laické na to, jestli vůbec stojíme o nové nastudování hymny, jak ji vlastně vnímáme a jak se v průběhu času měnily naše postoje k ní.

Mnoho informací i dostupné nahrávky české státní hymny jsou k dispozici na webu ČRo Vltava. K poslechu zde budou i nové verze písně Kde domov můj, jak je harmonizoval skladatel Miloš Bok.