„Život má ten smysl, který mu dáme.“

NA TVÉ ZDRAVÍ, MILÝ ČESKÝ ROZHLASE!

Mám tu čest oslavit dnes společně s kolegy a kolegyněmi - prostě s rozhlasáky - 95. narozeniny Českého rozhlasu. Od onoho památného dne, kdy se v éteru rozeznělo naše vysílání, jsme ušli obrovský kus cesty. Z průkopnického počinu, kterým začal Český rozhlas psát svou historii v pražských Kbelích, jsme se propracovali k instituci celonárodního významu, stali se jedním z největších mediálních domů v naší republice a respektovaným veřejnoprávním vysílatelem v celoevropském měřítku.

Je to zásluha mnoha generací rozhlasáků, kteří své práci obětovali energii, úsilí a neváhali ve vypjatých okamžicích naší historie za ni nasadit dokonce svůj život. Přál bych si, abychom byli jejich důstojnými pokračovateli. Abychom dokázali navázat na všechno dobré, co naši kolegové v minulosti dokázali a zároveň dokázali posunout Český rozhlas dál a zajistit mu perspektivní budoucnost, jakou si nepochybně zaslouží.

Rád bych všem bývalým i současným rozhlasákům při příležitosti 95. narozenin Českého rozhlasu poděkoval za jejich práci. Cením si všech, kteří přinášejí každodenně do rozhlasu energii, entuziasmus a nové nápady. Vážím si kolegů, díky jejichž svědomitosti a píli se naše vysílání dostává k milionům našich posluchačů. Myslím si, že celá naše velká „rozhlasová rodina“ je sice složitým, ale sehraným, dobře fungujícím a spolehlivým organismem. Přál bych si, aby tomu tak bylo i v budoucnu, abychom nadále provázeli naše posluchače jejich životy, přinášeli jim informace, kulturu, zábavu i vzdělávání – zkrátka dělali jim radost a přinášeli tím radost i sami sobě.

Je pro mě obrovskou ctí stát v čele tak významné instituce, jakou Český rozhlas bezesporu je. Budu i nadále usilovat o její maximální důvěryhodnost, nestrannost a rozmanitost. Se vší pokorou si přeji, aby Český rozhlas i pod mým vedením sloužil veřejnosti, poskytoval kvalitní informace, vzdělávání, kulturu i zábavu a přispíval k ochraně a rozvoji základních hodnot demokratické společnosti.