„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Odpověď na dopis ředitele NG Jiřího Fajta

 

 

Vážený pane řediteli,

rád bych tímto reagoval na Váš otevřený dopis ze dne 16. prosince 2018. Rád bych Vás ubezpečil o tom, že stanice Vltava zde pro své posluchače byla, je a bude i nadále. Nadále bude stanicí, která bude nejen fenoménem, ale i hodnotou, která je nezbytnou součástí kulturního kánonu České republiky. Vltava bude vždy vzdělávat, bavit i informovat a bude stále „artovou“ rozhlasovou stanicí, na kterou bude možné pohlížet těmi nejpřísnějšími měřítky – českými i evropskými. Stanice Vltava bude vždy postavena na třech zásadních pilířích: kvalitní hudební dramaturgii, kulturní publicistice a literárně-dramatické tvorbě.

Aby Vltava mohla dostát všem svým náročným úkolům a svému poslání, získala v rámci Programu Českého rozhlasu v řadě ohledů výjimečné postavení. Je jí věnována velká péče a pozornost, která mimo jiné obnáší i fakt, že Vltava je tou nejdražší programovou stanicí Českého rozhlasu. I to je jeden z důvodů proč chceme, aby byla skutečně na výsluní posluchačského zájmu. Jaký význam by totiž měla veřejná služba – ať už sebelepší – když by se netěšila pozornosti veřejnosti?

Vážený pane řediteli, ubezpečuji Vás, že personální změna ve vedení stanice byla uváženým a zodpovědným krokem. Respektuji odborný rozhled Petra Fischera, a proto s ním bude i nadále Český rozhlas spolupracovat jako s autorem a moderátorem, samozřejmě bude-li mít zájem. Z manažerského hlediska však stanice potřebuje mít ve svém čele člověka, který ji se stejným odborným rozhledem bude zároveň efektivně řídit a povede ji k naplnění potenciálu, který má mít.

Dovolte mi, abych touto cestou odmítl veškeré fámy a smyšlené důvody o zpolitizování rozhodnutí, který není ničím jiným, než nutným manažerským krokem. Věřím, že jako odborník a kolega, který řídí tak významnou instituci, jakou Národní galerie je, mé rozhodnutí pochopíte. V naší práci totiž musí být vždy úsilí, vynaložené náklady a veřejná služba vyváženy i požadovanými výsledky.

Petr Fischer byl se svými cíli a úkoly i s jejich časovým rozvržením při nástupu do funkce šéfredaktora Vltavy před dvěma roky srozuměn a souhlasil s nimi; naplnit se mu je bohužel nepodařilo. Proto je zcela korektní a logické, když svou funkci opustí a jeho místo zaujme člověk, který bude umět Vltavu posunout žádaným směrem, tedy k širšímu publiku, a to samozřejmě při zachování kvality a kulturního rozměru této stanice.

Nepřísluší mi, abych komentoval kroky Rady ČRo – ať už jde o jí zadané analýzy (obsah ani jedné z nich neznám) vysílání stanice a jejich autory či cokoli jiného. Rada ČRo je nezávislým kontrolním orgánem Českého rozhlasu, který koná dle své působnosti vymezené zákonem. Stejně tak nehodlám komentovat nefér výroky Petra Fischera v médiích, které spustily mediální lavinu poškozující stanici Vltava a Český rozhlas jako instituci. To vše mě jen utvrzuje v tom, že rozhodnutí programového ředitele a mé bylo na místě a zcela správné. Petr Fischer nadřadil své osobní zájmy nad zájmy Českého rozhlasu.

Instituce, které nám byly svěřeny, nejsou firmou, v tom s Vámi plně souhlasím, ale v jejich čele jsme proto, abychom je řídili zodpovědně a tak, aby plnily co nejlépe své celospolečenské úkoly a zároveň byly efektivní a výkonné – mimo jiné i s ohledem na to, že spravujeme veřejné prostředky. I proto je naší výsadou vybírat si jako členy managementu takové spolupracovníky, se kterými je možné vše výše uvedené naplnit.

Vážený pane řediteli, věřím, že pochopíte mé důvody a že nastalá situace nijak nepoznamená jinak korektní – a jsem přesvědčen, že a oboustranně přínosné vztahy mezi Národní galerií a Českým rozhlasem.

S pozdravem

René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu