„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Odpověď na dopis rektora UP Jaroslava Millera

 

 Vážený pane rektore,

rád bych tímto reagoval na Váš otevřený dopis ze dne 17. prosince 2018. V první řadě bych Vás chtěl ubezpečit, že stanice Vltava zde byla, je a bude pro své posluchače i nadále. Pro Český rozhas je jedním z pilířů jeho vysílání a prvkem, který výraznou měrou přispívá k šíření kulturního dědictví i sledování trendů a prohlubování myšlení české společnosti. Vltava je zkrátka „artovou“ stanicí podílející se na formování kulturního paradigmatu a důležitým prvkem veřejné služby, kterou Český rozhlas svým posluchačům nabízí. Tak, jako Český rozhlas nepadá s osobou generálního ředitele, nepadá s osobou šéfredaktora ani stanice ČRo Vltava. Ta byla kvalitní a respektovanou kulturní stanicí před prosincem 2016, kdy se pozice šéfredaktora ujal Petr Fischer, a bude takovou i v roce příštím. Do něj vstupuje se schváleným rozpočtem, programovým schématem a programovými prioritami. I nadále půjde o stanici stavějící na třech rovnocenných pilířích: kvalitní kulturní publicistice, kvalitní hudební dramaturgii a kvalitní literárně-dramatické tvorbě.

S tímto vědomím také vedení Českého rozhlasu přistoupilo k personální změně ve vedení stanice Vltava. Musím důrazně odmítnout veškeré fámy a snahy o zpolitizování události, která je jen a pouze manažerským rozhodnutím, které povede k programovému rozvoji stanice a její lepší profilaci mezi posluchači. Na takové rozhodnutí mám coby generální ředitel ČRo - zvolený v demokratické a transparentní volbě – při naplňování svého projektu nezpochybnitelné právo dané zákonem o ČRo či Statutem ČRo. Fámou je také údajná souvislost s kauzou „porno na Vltavě“, kterou já osobně považuji za naprostou marginálii. Je zvláštní, že média zcela zamlčela fakt, že po oné kauze „porno na Vltavě“ konstatovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání porušení zákona stanicí Vltava v jiném případě. Zároveň musím odmítnout jakoukoliv spojitost mezi rozhodnutím neprodloužit terminovanou smlouvu šéfredaktorovi stanice Vltava a v médiích zmiňovanými analýzami vysílání dotčené stanice. Ty jsou výlučně aktivitou Rady ČRo, které ze své pozice nemohu a ani nechci blíže komentovat. Analýzy jsem neviděl, nečetl.

Hlavním důvodem pro neprodloužení smlouvy stávajícímu šéfredaktorovi Vltavy Petru Fischerovi bylo především to, že nedokázal jemu svěřenou stanici posunout tam, kde by měla být a kde by si být zasloužila – tj. na výsluní posluchačské přízně milovníků kultury napříč společenským a věkovým spektrem. Petr Fischer měl jasně stanovené a časově vymezené cíle a úkoly, s nimiž byl při nástupu do funkce srozuměn a k jejichž naplnění se zavázal. Bohužel se mu je naplnit nepodařilo a Vltava zůstala pod jeho vedením daleko za očekáváním a za svým potenciálem.

Po dvouletém působení P. Fischera na Vltavě je jasné, že jeho odbornost tkví v jiné oblasti, než je manažerské vedení stanice. Český rozhlas s ním proto bude nadále rád spolupracovat jako s autorem a moderátorem, nikoliv však jako s manažerem. Bude-li mít samozřejmě on sám o takovou spolupráci zájem. Ředitel Programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček i já jako generální ředitel máme plné právo vybrat si člověka, se kterým budeme naplňovat vizi a směřování stanice. Věřím, že jako odborník, který řídí tak významnou instituci, jakou je Univerzita Palackého, i tento náš důvod pochopíte.

Vážený pane rektore, pevně věřím, že zvážíte má slova a důvody a že dílčí personální opatření v Českém rozhlase nezkalí dobré – a já jsem přesvědčen, že oboustranně přínosné - vztahy mezi našimi institucemi. Stejně tak věřím, že ničím nepodložené výkřiky o údajné „politizaci“ proběhlé události neovlivní dosavadní dobrou spolupráci Českého rozhlasu a Univerzity Palackého při pořádání mezinárodního festivalu původní rozhlasové tvorby. Stanice Vltava bude mít od začátku února nového šéfredaktora, který vzejde z interního výběrového řízení. Věříme, že jedinou kulturní stanici českého rozhlasového éteru povede tak, aby zajistil její budoucnost a rozvoj, a zároveň tak i přispěl k posílení a kulturního rozměru naší společnosti.

S pozdravem

René Zavoral v. r., generální ředitel Českého rozhlasu