„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Reakce na článek týdeníku Respekt

Týdeník Respekt zveřejnil dne 29. 12. 2018 článek s názvem „Vrtěti rozhlasem“, ve kterém autorka manipuluje s fakty, uvádí nepřesné informace a snaží se poškodit dobré jméno Českého rozhlasu i jeho vedení. Musím proto uvést několik stěžejních argumentů na obranu mnou již tři roky řízené instituce, na obranu mého managementu i mě samotného:

1.     Český rozhlas je zcela svobodné a nezávislé médium. Vysílání všech našich stanic je zcela objektivní, pluralitní a nestranné. Jako médium veřejné služby se Český rozhlas plně řídí Zákonem o ČRo a Kodexem ČRo.

2.     Petr Fischer nebyl z pozice šéfredaktora stanice ČRo Vltava odvolán. Nebyla mu prodloužena TERMÍNOVANÁ pracovní smlouva, protože nenaplnil zadaný manažerský úkol, který na začátku jeho angažmá přijal a s nímž souhlasil (včetně jeho časových mantinelů). Poslechovost stanice Vltava pod jeho vedením bohužel nadále stagnovala. Zároveň došlo mezi mnou jako generálním ředitelem, ředitelem Programu ČRo a Petrem Fischerem k oboustranné ztrátě důvěry. Rozchod mezi ČRo a Petrem Fischerem se uskutečnil dle platné právní legislativy.

3.     ČRo Vltava byla vysoce oceňovanou a respektovanou stanicí i před příchodem Petra Fischera a bude takovou i po jeho odchodu. Na Vltavě pracuje celá řada profesionálů, kteří zajišťují každodenní kvalitní vysílání a chod stanice. Aktuálně probíhá interní výběrové řízení na nového šéfredaktora, který nastoupí do funkce od 1. 2. 2019. Generální ředitel má jako jediný statutární zástupce ČRo, který je za veškerý chod instituce zodpovědný, plné právo činit personální rozhodnutí a vybrat do vedení ČRo takový management, který bude úspěšně řešit svěřené úkoly a přistupovat k nim zodpovědně.

4.     Slova o „normalizaci“ či „nesvobodě“ by měli jejich autoři velmi důkladně zvážit, než je vypustí do veřejného prostoru. Uráží tím všechny pracovníky Českého rozhlasu a jejich zodpovědnou a zcela nezávislou práci, kterou každý den odvádějí.

5.     Jako generální ředitel veřejnoprávní instituce jsem vždy hájil její nezávislost a dobře odvedenou práci všech zaměstnanců ČRo -  a to jak ve svých prohlášeních vůči různým politikům, tak i v případě stížností, které byly řešeny Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), tak i Radou Českého rozhlasu. Výroky náměstka generálního ředitele Národního muzea Michala Stehlíka o tom, že „proti politikům nestojím čelem, když mám hájit práci zaměstnanců a rozhlasu“ považuji za sprostou lež a pomluvu a žádám ho, aby uvedl jasný příklad, v případě kterého politika se tak stalo.

6.     Pseudokauza „porna na Vltavě“ neměla s neprodloužením smlouvy Petru Fischerovi nic společného. ČRo se tehdy veřejně ohradil proti tomu, že by snad bylo na stanici Vltava odvysíláno „porno“, připustil pouze dramaturgickou chybu v daném pořadu a považoval celou věc za marginálii. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) tuto věc také neřešila – na rozdíl od jiného pořadu, který byl ve sledovaném období na Vltavě rovněž odvysílán a za nějž již upozornění na porušení zákona konstatovala. Také neustálé omílání takzvané „kauzy Kroupa“ je účelové a zavádějící. Veškeré příspěvky tehdy ČRo odvysílal. Jako generální ředitel jsem si tehdy pouze „dovolil“ vytknout podřízenému zaměstnanci, že ve formě zpracování reportáže byly - s ohledem na vysoké žurnalistické standardy kladené na veřejnoprávní médium - chyby a nedostatky. To nakonec loni v srpnu potvrdila ve svém rozhodnutí i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která v daném případě konstatovala dílčí porušení zákona.

7.     Český rozhlas má zdravé a transparentní hospodaření, nabízí kvalitní program na všech svých stanicích a připravuje každoročně i veřejností oceňované speciální projekty, jakým byla v roce 2018 například připomínka roku 1968 a koncert s návštěvností 50 tisíc diváků. ČRo vysílá svobodně a nezávisle, ctí názorovou pluralitu a plně respektuje právní prostředí České republiky.

Mrzí mě, že právě Týdeník Respekt (!) zveřejnil článek či spíše pamflet postavený na spekulacích a informacích typu „jedna paní povídala“. Text postavený na názorech bývalých manažerů, jejichž odborné znalosti nezpochybňuji, kteří ale manažersky ve svých pozicích zcela neuspěli. Článek zcela zamlčuje vše pozitivní, čeho Český rozhlas za uplynulé tři roky pod mým vedením dosáhl. Naopak zdůrazňuje vše, co by mohlo působit negativně v souvislosti s mou osobou a tyto informace podává jednostranně a zaujatě. Takovým způsobem mi byly pokládány i dotazy od redaktorky článku Ivany Svobodové, a proto jsem týdeníku Respekt odmítl dát rozhovor na téma týkající se personálních změn ve vedení stanice ČRo Vltava.

 

Mgr. René Zavoral v. r., generální ředitel Českého rozhlasu

 

V Praze dne 3. ledna 2019