„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Tak jako každý, i já hodnotím

Je to téměř rok a půl, co jsem byl zvolen do čela Českého rozhlasu. Do této nové role jsem vstupoval plný entuziasmu a chuti do práce. Vzhledem k tomu, že jsem v Českém rozhlase působil i mnoho let předtím, věděl jsem, co mě čeká a jaká úskalí tato náročná pozice má. Zároveň jsem však cítil, že chci přispět ke změnám, jež jsou pro další rozvoj ČRo nezbytně nutné. Rok a půl není dlouhá doba, ale myslím, že k bilancování a ohlédnutí se zpátky, stačí.

Jedním z mých prvních cílů bylo zefektivnit a zjednodušit chod Českého rozhlasu uvnitř. Bylo mi jasné, že změny, které se týkají přímo pracovních míst, patří k těm nejtěžším. A nemýlil jsem se. I přesto se mi podařilo v poměrně krátké době zavést novou organizační strukturu, odstranit zbytnělé a nadbytečné vedoucí pozice a zjednodušit komunikaci napříč všemi pracovišti. Nyní přichází na řadu vyhodnocení těchto opatření a práce manažerů, kterým byly jednotlivé úseky svěřeny.

Dalším úkolem, který jsem si vytyčil, bylo zahájení dialogu s posluchači, osobní reakce na jejich náměty, dotazy nebo stížnosti. Pro Český rozhlas totiž posluchač vždy stál a nadále stojí na prvním místě. Prvního května loňského roku tedy zahájil svou činnost ombudsman Českého rozhlasu, který se všemi posluchačskými podněty zabývá, a nápady, které by mohly vést ke zkvalitnění služeb, předává zodpovědným lidem v rámci rozhlasu.

Chtěl jsem také, aby se budova Českého rozhlasu více otevřela veřejnosti. I to se myslím povedlo. Zorganizovali jsme den otevřených dveří, zapojili jsme se do projektu Pražská muzejní noc, organizujeme pravidelné exkurze či výstavy, které jsou pořádány v naší galerii. Naši tvorbu jsme představili široké veřejnosti v rámci mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, který jsme od mého zvolení do funkce organizovali již dvakrát.

Klíčovým úkolem bylo také rozšiřování služeb pro posluchače. Proto jsme spustili nové regionální vysílání ČRo Liberec. Zahájili jsme provoz nového moderního call centra pro sběr dopravních informací s non-stop provozem, určený pro Zelenou vlnu. Stanice ČRo Plus se v listopadu stala plnohodnotnou stanicí se 24hodinovým vysíláním. Byla také posílena redakce zpravodajského webu, která prošla zásadní personální obměnou tak, aby se web stal nedílnou součástí zpravodajství. Nově vznikl také HUB – speciální kreativní oddělení, které napříč stanicemi přináší zajímavé programové počiny. Realizujeme mnoho multimediálních projektů a služeb, které nabízejí posluchačům rozmanitou paletu forem a vjemů. Kromě témat, u nichž je předpoklad, že osloví širokou veřejnost, klademe důraz i na témata menšinová – ať už z hlediska sociálního, národnostního, či společenského.

Významných aktivit, které jsme v uplynulém roce a půl dělali, bylo samozřejmě mnohem víc. Hlavní ale je, že se nám dařilo plnit všechny aspekty média veřejné služby tak, jak nám ukládá zákon o ČRo a Kodex ČRo. Jsem hrdý na to, že naše vysílání přináší pravdivé, objektivní a vyvážené informace, vzdělávání, kultivovanou zábavu a v neposlední řadě přispívá k tomu, aby byl Český rozhlas vnímán jako jedna z nejvýznamnějších kulturních institucí v České republice.

Jsem také velmi vděčný kolegům, kteří k tomu přispívají. Hlavně díky nim patří Český rozhlas k moderním a sebevědomým institucím, jež se těší vysoké důvěře veřejnosti.