„Život má ten smysl, který mu dáme.“

K vyjádření Luboše Xavera Veselého na adresu moderátorky ČRo Plus Veroniky Sedláčkové

S cílem slyšet přesně, co na dané sociální síti zaznělo a v jakém kontextu, jsem si na kanále Youtube pustil pořad Luboše Xavera Veselého, který zazněl na jeho privátním streamu a ve kterém se autor pořadu vyjadřuje na adresu moderátorky stanice ČRo Plus Veroniky Sedláčkové.

Nejprve chci na tomto místě jednoznačně prohlásit, že Veroniku Sedláčkovou považuji za zkušenou, erudovanou a kvalitní moderátorku a novinářku. A její práce pro Český rozhlas si vážím.

Jakkoliv Luboš Xaver Veselý neporušil Zákon o Českém rozhlase, ani Kodex Českého rozhlasu, jeho obhroublé a expresivní výrazy, které směrem k Veronice Sedláčkové vyslal, se mi nelíbí! Nepřijatelná je pro mě i skutečnost, že se tato kritika jednoho rozhlasového kolegy jiné rozhlasové kolegyně objevuje ve veřejném prostoru na místo toho, aby dotyčný kolegyni sám oslovil a s případnou kritickou poznámkou ji třeba dopředu a kolegiálně seznámil. To bych považoval za korektní a hodné standardů práce ve veřejnoprávním médiu.

Žijeme v době pluralitní, ve které má každý z nás právo svůj názor vyslovit a ostatní mají právo s tímto názorem souhlasit či nesouhlasit. Žijeme ale také v době bezbřehého ultra liberálního výkladu svobody projevu, kde se vedle tohoto práva už neobjevují pojmy povinnost a odpovědnost za vyřčené. Žijeme bohužel také v době enormního rozmachu sociálních sítí, které expresivními, obhroublými a vulgárními výrazy doslova hýří. A tak se ve veřejném prostoru častují různými nálepkami nejen lidé, kteří se vzájemně prakticky vůbec neznají, ale i samotní kolegové navzájem. Sám jsem si touto zkušeností, kdy se na mou osobu ne zrovna lichotivě vyjadřovali i moji kolegové rozhlasáci, prošel a vlastně stále čas od času procházím.

Z pracovních důvodů sociální sítě sleduji, také se v jejich prostředí pohybuji, a vím tak, že i Luboš Xaver Veselý pravidelně čelí ve veřejném prostoru negativním slovním atakům a hodnocením jeho osoby i jeho práce. Mimochodem bohužel také z řad některých kolegů - interních a externích pracovníků ČRo. Možná i proto se k prezentaci svého názoru odhodlal takto veřejně. Nic to ale nemění na tom, že skutečnost, kdy spolupracovník Českého rozhlasu vede na veřejnosti kritickou debatu o vysílání či pořadech ČRo, aniž by předtím taková diskuse proběhla interně, pokládám za nevhodnou a nepřijatelnou.

Vždy budu dalek toho, abych někomu bránil v jeho názoru, ale jsem přesvědčen o potřebě vést diskusi kultivovaným a důstojnosti média veřejné služby odpovídajícím způsobem a o potřebě nahlížet na podobnou diskusi stejným metrem. Přeji si, aby se tímto pravidlem řídil Luboš Xaver Veselý, stejně jako každý další rozhlasák.

Na nevhodnost svého počínání byl L. X. Veselý důrazně upozorněn ředitelem regionálního vysílání ČRo, v jehož gesci je pořad Xaver a host. Zároveň jsem byl informován, že se pan Veselý k celé věci vyjádřil na svém facebookovém profilu.

Za zcela nepatřičnou pak považuji ironizující poznámku L. X. Veselého na adresu šéfů stanice ČRo Plus.

V Praze dne 6. ledna 2021.

René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu