„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Kondolence k úmrtí Hany Maciuchové

Vážení pozůstalí, 
dovolte mi, abych vám jménem Českého rozhlasu i jménem svým vyjádřil hlubokou soustrast s náhlým úmrtím paní Hany Maciuchové. 

Zpráva o jejím odchodu nás velice zasáhla a ranila. Byla to vynikající herečka, první dáma české divadelní, filmové, televizní i rozhlasové scény. Její herecké nadání ocenili diváci v celé řadě filmů, televizních inscenací, seriálů a rozhlasových relací. Všichni jsme ji znali jako milou a přátelskou osobnost, vždy elegantní, perfektně připravenou, ochotnou každému pomoci. Vytvořila řadu nezapomenutelných rolí a nahrávek a navždy se nesmazatelně zapsala do vysílání našich stanic.

Český rozhlas byl její velkou vášní i radostí a pro nás bylo velkou poctou i potěšením, že svou osobností zaštiťovala po několik let jako prezidentka také mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio v Olomouci. Velmi jsme se těšili na letošní ročník, kterého se rovněž přislíbila účastnit a je nám velmi líto, že už ji v Olomouci ani na rozhlasových chodbách nikdy nepotkáme. Budeme na ni spolu s našimi posluchači vzpomínat, protože její nádherný hlas nás bude provázet ještě velmi dlouho, i když už bohužel jen z archivních nahrávek.

S úctou

René Zavoral