„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Český rozhlas slaví 98 let. Jak se mu vede a co vše dělá pro posluchače?

Právě dnes slaví Český rozhlas 98. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Zároveň jsme před několika dny obdrželi velmi pozitivní výsledky z výzkumu poslechovosti Radioprojekt, které přinesly historicky největší podíl Českého rozhlasu na rádiovém trhu. Domnívám se, že si rozhlas nemohl přát lepší dárek, a mám z tohoto úspěchu, za kterým stojí práce všech jeho zaměstnanců, velkou radost.

U příležitosti svých narozenin Český rozhlas ale představuje také speciální projekt Naše čísla hrají, který poprvé v historii rozhlasu ukazuje široké i odborné veřejnosti úspěšnost rozhlasového vysílání komplexně a na všech distribučních kanálech. Uceleně interpretuje lineární poslechovost, on demand a online konzumaci audií a zároveň ukazuje Český rozhlas v celé šíři jeho služby – nejen jako mediální organizaci, ale také jako národní kulturní instituci. 

Kompletní údaje o poslechovosti, šíři a využívání našich služeb jsou pro nás nejenom důležitou zpětnou vazbou, ale také potvrzením, že nadále plníme úlohu mediální instituce s nezastupitelnou  společenskou rolí. Zveřejnění celkových i detailních dat je také dalším krokem k větší otevřenosti a transparentnosti Českého rozhlasu jako média veřejné služby vůči jeho posluchačům.

Nová microsite www.nasecislahraji.cz přináší řadu nejrůznějších zajímavostí a faktů ze zákulisí Českého rozhlasu. Návštěvníci se dozvědí, kolik bylo za uplynulý rok připraveno rozhlasových her, jak dlouho by zabralo poslechnout si všechny četby na pokračování, kolik posluchačů pravidelně ladí rozhlasové stanice nebo na co je vynaložena největší část rozhlasového rozpočtu.

Zveřejněna jsou čísla o dosahu rozhlasového vysílání, online služeb i on demand obsahu stanic. Ústředním produktem projektu jsou infografiky, které přinášejí celkový pohled na financování a distribuci Českého rozhlasu, širokou škálu jeho unikátní tvorby a charitativní aktivity Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Děkuji všem posluchačům za jejich přízeň a věřím, že ji Českému rozhlasu, ale i rádiu jako mediatypu, nadále zachovají.