„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Vyjádření soustrasti Izraelské vysílací společnosti

Český rozhlas vyjádřil solidaritu izraelskému lidu a Izraelské vysílací společnosti (IPBC, Israel Public Broadcasting Corporation), známé také jako KAN. Události, které Izrael sevřely v minulých dnech, jsou jen těžce představitelné a pochopitelné.

Níže je znění dopisu, který jsem jménem Českého rozhlasu zaslal partnerské vysílací společnosti, která je od roku 2018 členským státem Evropské vysílací unie (EBU).

Vážení kolegové,

najít vhodná slova v momentech jako jsou tyto, shledávám téměř nemožným. Dovolte mi ale vyjádřit hlubokou soustrast izraelskému lidu nad ztrátou každého jednoho lidského života, nad narušením a nevratnou ztrátou iluzí těch ostatních.

Český rozhlas je na znamení solidarity připraven nabídnout Izraelské vysílací společnosti pomoc, a to s ohledem na své možnosti a právní rámec svého fungování. Dejte nám prosím vědět, zda a jak můžeme být v těchto těžkých časech nápomocní.

S hlubokou soustrastí,

 

René Zavoral