„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Projev k výročí 52 let od srpna 1968

Vážení přítomní, vítám Vás před budovou Českého rozhlasu. Je mi ctí, že zde mám možnost krátce pohovořit v den, kdy si připomínáme 52. výročí srpnových události z roku 1968. Jsem rád, že mezi přítomnými vidím několik přímých účastníků tehdejších bojů a že se alespoň s některými z nich mohu setkat osobně a říci jim, jak moc si vážím jejich osobní statečnosti, se kterou se do srpnových bojů o rozhlas zapojili.

Více