„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Tak jako každý, i já hodnotím

Je to téměř rok a půl, co jsem byl zvolen do čela Českého rozhlasu. Do této nové role jsem vstupoval plný entuziasmu a chuti do práce. Vzhledem k tomu, že jsem v Českém rozhlase působil i mnoho let předtím, věděl jsem, co mě čeká a jaká úskalí tato náročná pozice má. Zároveň jsem však cítil, že chci přispět ke změnám, jež jsou pro další rozvoj ČRo nezbytně nutné. Rok a půl není dlouhá doba, ale myslím, že k bilancování a ohlédnutí se zpátky, stačí.

Více