„Život má ten smysl, který mu dáme.“

Fake news – lži, které ovlivňují svět

Sociální sítě určují dobu. Nastavují zrcadlo společnosti, ukazují, co je a co není správně. Pro mnohé se stal Google a Facebook základním nástrojem získávání informací, a klasická média tak pro ně ustupují do pozadí. Internetové prostředí je místo, které je velmi těžce kontrolovatelné, a logicky tak vzniká prostor pro snadné šíření poplašných zpráv, tzv. hoaxů, a úmyslně lživých informací – fake news.

Více

Tak jako každý, i já hodnotím

Je to téměř rok a půl, co jsem byl zvolen do čela Českého rozhlasu. Do této nové role jsem vstupoval plný entuziasmu a chuti do práce. Vzhledem k tomu, že jsem v Českém rozhlase působil i mnoho let předtím, věděl jsem, co mě čeká a jaká úskalí tato náročná pozice má. Zároveň jsem však cítil, že chci přispět ke změnám, jež jsou pro další rozvoj ČRo nezbytně nutné. Rok a půl není dlouhá doba, ale myslím, že k bilancování a ohlédnutí se zpátky, stačí.

Více